บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ผลิตเสารับสัญญาณ หรือออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ผลิตสายอากาศ และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม

SALES & DISTRIBUTION OF TELECOM NETWORK CABLING ANTENNA DESIGN & MANUFACTURER FIBER ANNTENNA PRODUCT LINE TEST EQUIPMENTS ONE STOP SERVICE CENTER

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

365 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตเสาอากาศรับสัญญาณ (Antenna) โดยเป็นการผลิตสินค้าแบบสั่งทำ หรือออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์กรอง และรวมสัญญาณ อีกทั้งยังให้บริการในรูปแบบ One Stop Repair Service Center ซึ่ง ให้บริการซ่อมบำรุงและทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท

0125551015172

โทรศัพท์

(662) 503 – 3950

โทรสาร

(662) 503 – 4979

เว็บไซต์บริษัท

https://www.innovatelecom.co.th/