งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสpdf THpdf EN
2567งบการเงินประจำไตรมาส 1-2567THEN
2566งบการเงินประจำปี 2566THEN
2566งบการเงินประจำไตรมาส 3-2566THEN
2566งบการเงินประจำไตรมาส 2-2566THEN
2566งบการเงินประจำไตรมาส 1-2566THEN
2565งบการเงินประจำปี 2565THEN
2565งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565THEN
2565งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565THEN
2565งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565THEN
2564งบการเงินประจำปี 2564THEN
2564งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564THEN
2564งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564THEN
2564งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564THEN
2563งบการเงินประจำปี 2563THEN
2563งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563THEN
2563งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563THEN
2563งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563THEN
2562งบการเงินประจำปี 2562THEN
2562งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562THEN
2562งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562THEN
2562งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562THEN
2561งบการเงินประจำปี 2561THEN
2561งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561THEN
2561งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561THEN
2561งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561THEN
2560งบการเงินประจำปี 2560THEN
2560งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560THEN
2560งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560THEN
2560งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560THEN
2559งบการเงินประจำปี 2559THEN
2559งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559THEN
2559งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559THEN
2559งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559THEN
2558งบการเงินประจำปี 2558THEN