บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

STRATEGIC LOCATION “CBD”

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อให้เช่า และให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในพื้นที่เฉพาะ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย FIBER OPTIC TELECOM CELL SITE

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure) เพื่อให้เช่าซึ่งได้แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมถึงการสร้าง เสาโทรคมนาคมให้เช่าในลักษณะของสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) โดยมุ่งเน้น การพัฒนาในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท

0105556062781

โทรศัพท์

(662) 863 – 8999

โทรสาร

(662) 886 – 3364

เว็บไซต์บริษัท