การประกอบธุรกิจ

ให้เช่าและบริการประจำ

บริการด้านวิศวกรรม และวางระบบ

ผลิตภัณฑ์

             นอกจากลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังมีระบบควบคุมการทำงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ระบบที่ ISO9001 version 2008 รวมถึงรางวัลการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้านโทรคมนาคมจากสถาบันชั้นนำ ด้วยเหตุผลนี้ ALT จึงได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้า และบริการทางด้านโทรคมนาคม จากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในวันนี้เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งมอบการสื่อสารที่ดีที่สุด และเป็นผู้นำด้านการเสนอสินค้า และบริการที่ครบวงจร One Stop Solutions for Telecom Provider