บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร

เลขทะเบียนบริษัท

0125560018162

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

เว็บไซต์บริษัท

https://intergateway.co.th/