บริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร (Construction of utility projects for electricity and telecommunications)

<
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร (Construction of utility projects for electricity and telecommunications)
เลขทะเบียนบริษัท 0125561003088
โทรศัพท์ +66-2-863-8999