บริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร (Construction of utility projects for electricity and telecommunications)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร (Construction of utility projects for electricity and telecommunications)

เลขทะเบียนบริษัท

0125561003088

โทรศัพท์

+66-2-863-8999

โทรสาร