บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ และตู้โทรคมนาคม ให้บริการสร้างสถานี โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เช่า

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า

เลขทะเบียนบริษัท

0107558000440

โทรศัพท์

(662) 863 – 8999

โทรสาร

(662) 886 – 3364

เว็บไซต์บริษัท

https://www.alt.co.th