บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด

ผลิต ประกอบ ติดตั้ง จำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

48/124-125,48/126-127 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิต ประกอบ ติดตั้ง จำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท

0125549004231

โทรศัพท์

(662) 157 – 0740-2

โทรสาร

(662) 157 – 0743

เว็บไซต์บริษัท

http://www.energymax.co.th