ให้เช่าและบริการประจำ - โทรคมนาคม

โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กลุ่มบริษัทมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและท่อลอดใต้ดินในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (Strategic Location) พร้อมทั้งยังมีจุดเชื่อมต่อเพื่อให้ผู้เช่าใช้บริการสามารถนำอุปกรณ์ของตนมาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงของกลุ่มบริษัทได้ ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทสามารถให้บริการในพื้นที่เฉพาะจำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย

เส้นทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดิน (Railway Fiber & Duct (SRT))​

                 บริการให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเส้นทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า โครงข่ายให้เช่าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และโครงข่ายให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ

              บริการให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม จำนวน 31 สถานี กว่า 36 กิโลเมตร พร้อมจุดเชื่อมต่อจำนวน 56 จุด ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้าอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์

              บริการให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนทางด่วน ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้าอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ ซึ่งติดตั้งอยู่ตามเส้นทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District :CBD) และบริเวณเส้นทางหลักรอบกรุงเทพฯ จำนวน 324 Core รวมระยะทาง 250 กิโลเมตร ทั้งหมด 7 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษอุดรรัถยา,ฉลองรัช,เฉลิมมหานคร,อาจณรงค์-บางนา(ยกระดับS1),บางพลี-สุขสวัสดิ์(กาญจนาภิเษก) และบูรพาวิถี ทั้งนี้ การให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงดังกล่าวจะเป็นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)

              บริการให้เช่าท่อลอดใต้ดิน ใน 4 เส้นทาง พหลโยธิน ประดิพัทธ์ พญาไท และสุขุมวิท พร้อมจุดเชื่อมต่อกว่า 100 จุด ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องขจัดสายสื่อสารที่รกรุงรัง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่

              บริการให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยบริษัทเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2560 ครอบคลุมเขตโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่พักอาศัย กว่า 36 กิโลเมตร พร้อมจุดเชื่อมต่อกว่า 150 จุด

            บริการให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงภายในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายฯ ภายในอาคาร CU Terrace และ อาคารวานิสา ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ Last miles พร้อมจุดเชื่อมต่อกว่า 100 จุด