คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการpdfpdf EN
342567คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567THEN
332566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566THEN
322566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566THEN
312566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566THEN
302566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566THEN
292565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565THEN
282565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565THEN
272565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565THEN
262565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565THEN
252564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564THEN
242564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564THEN
232564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564THEN
222564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564THEN
212563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563THEN
202563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563THEN
192563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563THEN
182563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563THEN
172562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562THEN
162562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562THEN
152562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562THEN
142562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562THEN
132561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561THEN
122561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561THEN
112561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561THEN
102561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561THEN
92560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560THEN
82560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560THEN
72560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560THEN
62560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560THEN
52559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559THEN
42559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559THEN
32559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559THEN
22559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2559THEN
12558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558THEN
282565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565THEN
332566คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4/2566