ประวัติองค์กร

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก่อตั้งในปี 2544 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ดำเนินงานมากว่า 20 ปีนั้น บริษัทได้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า สภาวะตลาด และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ   โดยปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 

1. ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม 

2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคม, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ 

3. ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ชื่อบริษัท : บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130 ประเทศไทย
โทร : +66-2-863-8999
 เว็บไซต์: https://alt.co.th
อีเมล : info@alt.co.th
ทุนลงทะเบียน : 566,113,709.50 บาท
ทุนชำระแล้ว : 566,113,709.50 บาท