กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทางด้านสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม
Read More »
บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางโรงเรียนบ้านข่อยโทน ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการในการจัดทำสนาม BBL และสนามเด็กเล่น
Read More »