บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ได้ร่วมทำบุญสบทบทุนผ้าป่ามหากุศล มูลนิธิเพื่อคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ได้ร่วมทำบุญสบทบทุนผ้าป่ามหากุศล มูลนิธิเพื่อคนพิการ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาของเด็กพิการ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558