ส่งมอบรถ COW ให้ทรูมูฟ เอช

อีกขั้นความสำเร็จของบริษัท ALT ในการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) หรือรถ COW ( cell on wheel) ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้สามารถควบคุมการทำงานได้จากส่วนกลาง (Centralize Intelligence Control) อาทิ การตรวจสอบตำแหน่ง การตรวจสอบแรงลม การตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ เป็นต้น  ครั้งแรกในไทย  ติดตั้งง่ายเพียง 1 ชั่วโมง รองรับทุกพื้นที่แม้อับสัญญาณ 

ซึ่งจะเป็นกองกำลังสำคัญในการให้บริการขยายสัญญาณมือถือ และเพิ่มช่องสัญญาณ ในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นได้ทั่วประเทศจากเหนือจรดใต้ สามารถรองรับได้ทุกพื้นที่แม้บริเวณอับสัญญาณ รวมถึงบริเวณพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่ต้องการใช้สัญญาณมือถือเป็นการชั่วคราว ฯลฯ