“ALT” สุดเจ๋ง! ร่วมจัดงาน Unity Developer Day

17 พฤษภาคม 2562, Unity Technologies บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสามมิติ จากประเทศสิงคโปร์ และ SPOTwerkz ร่วมจัดงาน “Developer Day: Bangkok 2019” บริเวณชั้น 7 อาคารดีป้า ลาดพร้าว

งาน “Developer Day: Bangkok 2019” เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามาร่วมแบ่งปันแนวคิดให้กับนักพัฒนาที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น Andy Touch ที่มาบรรยายในหัวข้อ “Heretic Demo” และ “FPS Sample Walk Through”, Mike Geig บรรยายในหัวข้อ “Converting your game to DOTS”, Mark Schoennagel บรรยายในหัวข้อ “Real Time Ray Tracing”, Ashley Alicea บรรยายในหัวข้อ “HDRP Shader Graph” และ Ciro Continisio บรรยายในหัวข้อ “Timeline Improvement”

Joyce Law, Head Business Development for South East Asia (SEA) ของ Unity Technologies ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ 2D/3D/AR/VR/XR เปิดเผยว่า Unity ได้ตระหนักถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย จึงจัดงาน Developer Day: Bangkok 2019 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SPOTwerkz) ผู้แทน Unity รายเดียวในประเทศไทยเป็นผู้ร่วมจัดงานด้งกล่าว

 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 7 อาคารดีป้า ลาดพร้าว โดยในงานนี้ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเกมจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามาร่วมแบ่งปันแนวคิดให้กับนักพัฒนาที่สนใจ ในหัวข้อ “Heretic Demo”, “FPS Sample Walk Through”, “Converting your game to DOTS”, “Real Time Ray Tracing”, “HDRP Shader Graph” และ “Timeline Improvement” ซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มของ Unity สามารถพัฒนาให้ครอบคลุมได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และสถาปัตยกรรม เป็นต้น

MR. Ken Lim กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SPOTwerkz) รายงานว่าบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Unity Technologies เพื่อเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรไทยในแพลตฟอร์ม Unity เพื่อช่วยให้เกิดการสร้างคนเพื่อป้อนสู่ตลาดงานระดับโลกและยืนยันที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้านดิจิทัลให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย 

ที่ผ่านมา ดีป้าได้ร่วมมือกับ Unity Technologies ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลักดัน สนับสนุน Digital Park Thailand และ IoT & Digital Innovation Institute โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิค ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีความสำคัญในการสนับสนุน และผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยอีกด้วย

Unity Technologies เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับโลก ในการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในรูปแบบ 2D/3D/AR/VR/XR โดยครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น เกมส์ ภาพยนต์ ยานยนต์ และ สถาปัตยกรรม ซึ่งทักษะในด้านนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

Spotwerkz เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโดยอาศัยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ร่วมกับเทคโนโลยีที่ใช้กับด้านการตลาด โดยล่าสุดได้เป็นผู้แทนเพียงรายเดียวของ Unity ในประเทศไทย เพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเสริมอาวุธให้กับการตลาดและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ