CAT ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันโครงการสร้างท่าเรือมาตรฐานจังหวัดภูเก็ต

 นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ กรรมการ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด และ นายไชยา ระพือพล กรรมการบริษัท พัชทรี ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด ลงนามความร่วมมือ ในโครงการวิจัย พัฒนาและสร้างท่าเรือมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ณ CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ
     ความร่วมมือในโครงการวิจัย พัฒนาและสร้างท่าเรือมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน CAT ได้ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด และบริษัท พัชทรี ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการวิจัย พัฒนาและสร้างต้นแบบท่าเรือมาตรฐานให้เป็นต้นแบบของท่าเรือที่มีความปลอดภัย มีการแจ้งเตือน การติดตามเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีและโครงข่าย LoRaWAN ของ CAT โดยมุ่งเป้าความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี และความรู้ความสามารถ รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่าเรือ เรือท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพในอนาคต