ALT ลุยติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอุตสาหกรรมโรงงาน “ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์” มั่นใจใช้บริการไม่ต้องลงทุน ลดภาระการดูแลรักษา และลดค่าไฟฟ้าระยะยาว

ALT” ปลื้มกระแสตอบรับ ธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโรงงานขนาดกลาง ดีเกินคาด  ด้านผู้บริหารไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ ชี้เลือกใช้บริการรูปแบบ Private PPA กับ ALT  เพราะเชื่อมั่นใน ALT รวมทั้งคุณภาพแผงโซลาร์ “Q Cells” แบรนด์ชั้นนำระดับโลก โดยไม่ต้องลงทุนระบบฯ  ลดภาระการดูแลรักษา รวมทั้งช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาวอีกด้วย  มองความคุ้มค่า หากมีค่าใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 1 แสนบาทต่อเดือนขึ้นไป

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  หรือ ALT เปิดเผยว่า  หลังจากการที่บริษัทได้เพิ่มการให้บริการด้านธุรกิจการจำหน่ายและติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ทำให้มีผู้ประกอบการกลุ่มโรงงานและภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางหลายราย ให้ความสนใจในการติดตั้ง Solar Rooftop รูปแบบ Private PPA เนื่องจากเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนการลงทุนระบบฯ การดูแลรักษา  และค่าไฟฟ้าให้กับบริษัทได้ในระยะยาว

สำหรับการให้บริการจำหน่ายและติดตั้ง Solar Rooftop ของ ALT มีทั้งรูปแบบการจำหน่ายขายขาดให้กับผู้ประกอบการ และรูปแบบที่ ALT เป็นผู้ลงทุน Private PPA (Private Power Purchase Agreement) โดยมีข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จาก Solar Rooftop ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานหรืออาคารของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด  ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจการติดตั้ง Solar Rooftop ในแบบ Private PPA เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งการลงทุนติดตั้ง และการดูแลรักษาระบบฯ รวมทั้งได้ผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อกำหนดในเงื่อนไขสัญญา โดยเฉพาะหากผู้ประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าต่อเดือนตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป และมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันมากกว่ากลางคืนถือว่าคุ้มค่ามาก เหมาะกับการติดตั้ง Solar Rooftop ในแบบ Private PPA 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกลูกค้าที่ต้องการลงทุนในรูปแบบ Private PPA โดยในเบื้องต้น พิจารณาจากประวัติการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำมาประเมินขนาดการติดตั้ง Solar Rooftop ประวัติเป็นลูกค้าชั้นดีของการไฟฟ้า และมีความต้องการเลือกใช้พลังงานทางเลือก ส่งเสริมพลังงานสะอาด รวมถึงอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสม คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ควรมีค่าใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 1 แสนบาทต่อเดือนขึ้นไป

“ปัจจุบันการติดตั้ง Solar Rooftop มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการที่จะติดตั้งเพื่อลดต้นทุนก็ได้ผลประโยชน์มากขึ้น จากราคาที่ลดลงมา แต่เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการกังวลกับการลงทุน  ALT จึงมีทางเลือกแบบ Private PPA  ซึ่ง ALT เป็นผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ดูแลบำรุงรักษาให้ทั้งหมด ในระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป  โดยมีส่วนลดค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไข  และรับผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อครบสัญญา ALT จะโอนระบบอุปกรณ์ทุกอย่างให้ลูกค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   ซึ่งตัวแผงโซล่าฯ Q Cells มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่อเนื่องมากกว่า  25 ปี (ที่ 85%) อีกทั้งยังสามารถช่วยลดมลภาวะ  และสามารถนำคาร์บอนเครดิตที่ได้ มาใช้ หรือจำหน่ายเพิ่มเติมได้อีกเช่นกัน  ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ” นางสาวปรียาพรรณกล่าว

ด้านนายปววิทย์ ปวโรจน์กิจ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งได้ติดตั้ง Solar Rooftop ในแบบPrivate PPA กับบริษัท ALT กล่าวว่า บริษัทไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ ประกอบธุรกิจห้องเย็น ต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงและสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 แสนบาท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังการเดินเครื่องในแต่ละเดือน  บริษัทจึงสนใจ และได้ศึกษาการติดตั้ง Solar Rooftopเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของการใช้ไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม จากการเจรจากับบริษัท ALT  บริษัทพึงพอใจกับเงื่อนไข  และเชื่อมั่นให้ ALT เป็นผู้ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ในแบบ Private PPA  ซึ่งจากคุณภาพแผง “Q Cells” เป็นแผงโซล่าเซลล์ชั้นนำระดับโลก  มีอายุการใช้งานในระยะยาวกว่า 25 ปี โดยเงื่อนไขในสัญญา  ALT เป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์ และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตลอดสัญญา โดยทางบริษัทจะได้รับส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้าจากอัตราค่าไฟปกติในทุกเดือนจนครบอายุสัญญา  (อายุสัญญามีตั้งแต่ 15-25 ปี)  โดยหลังครบสัญญาที่ตกลงกัน  ทาง ALT จะโอนอุปกรณ์ Solar Rooftop ทุกอย่างให้กับบริษัทฯ โดยมิต้องมีค่าใช้จ่าย ใด ๆ

“บริษัทฯ มองว่ารูปแบบ Private PPAเป็นรูปแบบที่ดี ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทางบริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่าย ใด ๆ   และได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจ เพราะช่วยลดต้นทุนได้ ซึ่งอาจจะต้องมีปัจจัยในการพิจารณาที่ทาง ALT จะลงทุนให้ เช่น งบการเงิน ซึ่งผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไร 30 ล้านบาท มีความเสี่ยงต่ำ  ในอนาคตยังไงก็ต้องใช้โซลาร์เซลล์  ทั้งนี้บริษัทเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา  เฉลี่ยค่าไฟลดลง 15,000 บาท ต่อเดือน และลดลง180,000 บาทต่อปี โดยบริษัทไม่ต้องลงทุนใดๆ ถือว่าอยู่ในอัตราที่น่าพอใจ” นายปววิทย์กล่าว