ALT ปิดจ๊อบสมาร์ทมิเตอร์พัทยา ส่งมอบครบ 1.1แสนครัวเรือน – ลั่น พร้อมนำประสบการณ์ และความสำเร็จขยายสู่หัวเมืองใหญ่อื่นๆ ในการขยายโครงการ Smart Grid ต่อไป”

ALT ปิดจ๊อบสมาร์ทมิเตอร์พัทยา

ส่งมอบครบ 1.1แสนครัวเรือน – ลั่น พร้อมนำประสบการณ์ และความสำเร็จขยายสู่หัวเมืองใหญ่อื่นๆ ในการขยายโครงการ Smart Grid ต่อไป

“เอแอลที”ส่งมอบติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์เมืองพัทยาให้ กฟภ. ครบ 1.1 แสนครัวเรือนตามสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เผยช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น  ทั้งกรณีไฟฟ้าดับ เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่ กฟภ. จะได้รับแจ้งเตือนจากระบบทันที ไม่ต้องรอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้ง รวมทั้งยังป้องกันการลักลอบใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย ปลื้มโครงการนำร่องที่พัทยาประสบผลสำเร็จ  ลั่นมีความพร้อมนำประสบการณ์ และความสำเร็จร่วมกันจากโครงการนำร่องที่พัทยา มาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายสู่หัวเมืองใหญ่อื่นๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับ กฟภ.ในการขยายโครงการ Smart Grid ต่อไป”

   นายสุรพงษ์ ปัตถนานนท์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด (EMAX) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะตัวแทนคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการติดตั้งโครงการมิเตอร์อัจฉริยะ หรือสมาร์ทมิเตอร์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1.1 แสนครัวเรือน ล่าสุดบริษัทได้ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ หรือสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) ให้ครัวเรือนต่างๆ ครบตามสัญญาและส่งมอบงานให้ กฟภ.เรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค.2561 มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท “โครงการสมาร์ทมิเตอร์ จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับ เจ้าหน้าที่ กฟภ. จะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบเหตุเป็นผู้แจ้ง ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการเข้าแก้ไขเพื่อทำให้ไฟฟ้ากลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วขึ้น” นายสุรพงษ์กล่าว