การจับมือจัดตั้งบริษัทร่วมกันระหว่าง ALT และ RATCH

ลงนาม : นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT พร้อมด้วย นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ลงนามร่วมทุนโครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้ดิน (Underground Optical Cable Network) อีกทั้งเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต คาดว่าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2562 โดยจะมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1 ล้านบาท ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้