ฟินันเซีย ไซรัส เข้าร่วมโรดโชว์ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด(มหาชน) ALT ครั้งแรกใน จ.ชลบุรี

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โรดโชว์บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ALT ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ร่วมด้วย คุณสุพัตร์ อภิรติมัย กรรมการบริหาร BU9 (ที่ 4 จากซ้าย) คุณนภัสษา แกล้วกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สาขาศรีราชา (ที่3 จากซ้าย) คุณกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (ที่6 จากขวา) และทีมงานประจำสาขาศรีราชา

ที่มา: บลจ.ฟินันเซีย ไซรัส http://www.fnsyrus.com/th/news/news-detail.aspx?id=251#ad-image-4