มุมมองนักบริหาร: ผู้บริหาร’เอแอลที เทเลคอม’มั่นใจจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามธุรกิจโทรคมนาคม

มีตัวเลขออกมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ว่าหลังจากนี้ในธุรกิจโทรคมนาคมจะมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 6 แสนล้านบาท เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องลงทุนขยายโครงข่าย เพื่อให้บริการระบบ 4จี และผู้ประกอบการในส่วนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม หนึ่งในนั้นคือ ด้านผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กล่าวกับ “มุมมองนักบริหาร” ว่า บริษัทประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รวมถึงงานวางระบบและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2558 คิดเป็น 67.19% ของรายได้จากการขายและบริการ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม อาทิ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายนำสัญญาณ สายอากาศ ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็นต้น มีสัดส่วนรายได้ปี 2558 คิดเป็น 32.81% ของรายได้จากการขายและบริการ และธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งจะมีทั้งให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีฐาน ซึ่งเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2558

“ALT มีจุดเด่น คือ เป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจร (one stop solution for telecom provider) และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom Operators) เสมอมาและด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากกว่า 15 ปี ทำให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี จึงได้รับความไว้วางใจมอบหมายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องด้วย” นางปรีญาภรณ์ กล่าว

และล่าสุดบริษัทเตรียมจะเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น ในราคา 4.70 บาท/หุ้น โดยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27-28 มิถุนายน นี้ และคาดว่า ALT จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ALT”

“บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จำนวน 1,175 ล้านบาท ไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟจำนวน 250 ล้านบาทชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 600 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน”

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาALT มีการขยายตัวอย่างมากทุกปี โดยในปี 2556 มีรายได้จากการดำเนินงาน 1,916.81 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 50.14 ล้านบาท ปี 2557 มีรายได้จากการดำเนินงาน 1,806.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 100.94 ล้านบาท และปี 2558 มีรายได้จากการดำเนินงาน 2,600.20 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 220.16 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 1/2559 มีรายได้จากการดำเนินงาน575.34 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 64.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 11.14%

นางปรีญาภรณ์ กล่าวอีกว่า กลุ่ม ALTมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมซึ่งจะมีลักษณะรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้มีสัดส่วน 50% ของผลประกอบการจากการประกอบธุรกิจภายใน 5 ปี โดยจะมุ่งเน้นการวางโครงข่ายในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Strategic Location) ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District : CBD) บริเวณเส้นทางหลักรอบกรุงเทพฯ รวมไปถึงการวางโครงข่ายตามแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ เป้าหมายดังกล่าวจะทำให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้การกำหนดราคาไอพีโอของ ALT ที่ 4.70 บาทต่อหุ้น ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยที่ราคาไอพีโอ นี้มียอดจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรถึง 12 เท่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านโทรคมนาคมอย่างครบวงจร การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผลการดำเนินงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพการเติบโตจากธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในอนาคต รวมถึงการขยายการลงทุนของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom Operators) ปัจจัยดังกล่าวล้วนสนับสนุนให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และทำให้หุ้น ALT ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

“ALT เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเมื่อมีการเปิดให้จองซื้อหุ้นและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามจำนวนประชากรและการเติบโตของภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจของบริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เป็นมา”