“เอแอลที เทเลคอม” โรดโชว์ขอนแก่น ปลื้มนักลงทุนให้ความสนใจหนาแน่น

คุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT พร้อมด้วยคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคุณวรชาติ ทวยเจริญ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยร่วมนำเสนอข้อมูลเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น เพื่อให้นักลงทุนในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าใจในธุรกิจและปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง  ปรากฏว่านักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก