“เอแอลที เทเลคอม”โรดโชว์เชียงใหม่ นักลงทุนเข้าร่วมฟังข้อมูลจำนวนมาก

คุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT พร้อมด้วยคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคุณวรชาติ ทวยเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น เพื่อให้นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าใจในธุรกิจ และปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง โดยนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก