บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม อาทิ จำหน่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, สายนำสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและอุปกรณ์ และซอฟแวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Wi-Fi OPTICAL FIBER CABLE & ACCESSORIES SOFTWARE & ACCESSORIES WIFI EQUIPMENT RF FEEDER CABLE & ACCESSORIES

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บบริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

365 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม โดยมีสินค้าหลักคือ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable: FOC), สายนำสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF Feeder Cable) และ อุปกรณ์และระบบซอฟท์แวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi )

เลขทะเบียนบริษัท

0125545007988

โทรศัพท์

(662) 503 – 4977

โทรสาร

(662) 503 – 4979

เว็บไซต์บริษัท

http://www.i21.co.th/