กลุ่ม ALT ตอกย้ำความพร้อมให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ร่วม ภาครัฐ – โอเปอร์เรเตอร์ ลดลงทุนซ้ำซ้อน – ภูมิทัศน์สวยงาม

Sukhumwit Road Photo by Borrirak Wanathaisong

เอแอลที สนับสนุนภาครัฐ-โอเปอร์เรเตอร์ใช้บริการ โครงข่ายไฟเบอร์ร่วม (Fiber Space) จากผู้ให้บริการที่มีความเป็นกลาง เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน ทำให้ประหยัดทรัพยากร จัดระเบียบสายสื่อสาร ช่วยปรับทัศนียภาพและภูมิทัศน์ประเทศให้สวยงามยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่มเอแอลที ยืนยันความพร้อมให้บริการเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ร่วมครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมจุดเชื่อมต่อไปประเทศเพื่อนบ้านรอบด้าน  15 Gateways

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT  ผู้นำให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทได้ร่วมมือกับภาครัฐในการให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ ในลักษณะ Infra Sharing เพื่อช่วยให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนซ้ำซ้อน และทำให้ทัศนียภาพสวยงามยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กลุ่ม ALT ได้สัญญาในการให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น ทางด่วนพิเศษ ทางหลวง รถไฟ รถไฟฟ้า  เส้นทางใต้ดิน (พหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท) และนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีอายุสัญญา 15 – 30 ปี โดยที่บริษัทลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์ฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการโครงข่ายร่วมเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่สามารถใช้โครงข่ายโดยไม่ต้องมีงบประมาณลงทุน และงบดำเนินการแต่อย่างใด และยังมีส่วนสนับสนุนนโยบายภาครัฐ การส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกัน (Economy Sharing) อีกทั้งยังช่วยเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้น

ภาพจาก กฟน.
ภาพจาก Smart Infranet Co., Ltd.
ภาพจาก Smart Infranet Co., Ltd.

Fiber Space เป็นเทรนด์ใหม่ในการให้บริการเช่าไฟเบอร์พร้อมใช้ โดยไม่ต้องลงทุน และเราไม่ได้จำกัดว่า ไฟเบอร์ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าจะต้องเป็นไฟเบอร์ของ กลุ่มเอแอลที  เท่านั้น อาจเป็นของโอเปอร์เรเตอร์รายอื่นก็ได้ เนื่องจากโอเปอร์เรเตอร์เป็นทั้งลูกค้าและพันธมิตร หน้าที่ของเราคือส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งในที่นี้คือโครงข่ายไฟเบอร์ ที่ทุกโอเปอร์เรเตอร์ต่างมีอยู่ และก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งาน เป้าหมายของ Fiber Space คือลดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโอเปอร์เรเตอร์ทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ”นางปรีญาภรณ์ กล่าว

นางปรีญาภรณ์กล่าวว่า ทางกลุ่ม ALT ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรโครงข่ายร่วมกัน โดยอาศัยความเป็นกลาง และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่กลุ่มเอแอลทีได้ปูทางไว้กว่า 5 ปีที่ผ่านมา