นักลงทุนสัมพันธ์ (IR ALT) มีไลน์บัญชีทางการแล้ว

ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนและรับข้อมูลทางการเงิน ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน