ALT เปิดเทรดวันแรกพุ่ง 80.85%

คุณพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอำนวย จิรมหาโภคา  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคุณอนันต์ วรธิติพงศ์  ประธานกรรมการ คุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT พร้อมด้วยคุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  เนื่องในโอกาสทำพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยหุ้น  ALT ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น เปิดตลาดที่ 8.50  บาท สูงกว่าราคา IPO ที่ 4.70 บาท เพิ่มขึ้น  80.85%

ที่มา: https://www.thunhoon.com/alt-10/