สังคมธุรกิจ: ALT ร่วมงาน THAI SMALL CAPS DAY

ALT ร่วมงาน THAI SMALL CAPS DAY – ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กก.ผอ.บมจ.เอแอลที เทเลคอม (ALT) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร, สุเมฆ จันทราสุริยารัตน์ ผช.กก.ผจก.ฝ่ายวิจัย บมจ.บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ภายหลังงานสัมมนา “THAI SMALL CAPS DAY” (F&B, consumer and IT Infrastructure themes) โดยทีมผู้บริหาร ALT เผยให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานในอนาคตที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดย สังคมธุรกิจ … เบญจภา

ดาวโหลดเอกสาร