นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน

เดินสาย : ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอแอลที เทเลคอม (ALT) ออกเดินสายนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น เพื่อให้นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง
ดาวโหลดเอกสาร