เคาะแล้ว! “เอแอลที เทเลคอม” เตรียมขาย IPO ช่วง 4.20-4.70 บ. เทรด 4 ก.ค.นี้

บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT คาดรู้ราคาขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) วันนี้จากช่วงราคา IPO ที่ 4.20-4.70 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดจองซื้อในวันที่ 24, 27-28 มิ.ย.นี้ และคาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ทั้งนี้จากการทำ Book build มีความต้องการสูงกว่า 10 เท่า

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

โดยบริษัทดำเนินกิจการให้บริการด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจร (one stop solution for telecom provider) และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom Operators) เสมอมา

ที่มา: http://www.kaohoon.com/