เอแอลที เทเลคอม ไอพีโอ 250 ล้านหุ้น เทรดประเดิมไตรมาส 3

เป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่สำหรับ บมจ. เอแอลที เทเลคอม หรือ ALT ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร ที่เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง หรือ IPO จำนวน 250 ล้านหุ้น ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงต้นเดือน ก.ค. น่าจะเป็นหุ้นตัวแรกที่เข้าเทรดประเมินไตรมาส 3 นี้

สำหรับ บมจ. เอแอลที เทเลคอม มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หลังเสนอขายหุ้นครั้งนี้จำนวน 250 ล้านหุ้น บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน ไปใช้ในการลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดธุรกิจตามที่บริษัทวางแผนไว้

โดยก่อนหน้านี้ ALT ได้เดินสายโรดโชว์ นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนใน 3 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ ชลบุรี สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอแอลที เทเลคอม กล่าวว่า จากการนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดีมาก สะท้อนว่านักลงทุนให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ และมองเห็นถึงศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต ทำให้มั่นใจว่าในช่วงที่เปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอ กระแสตอบรับจากนักลงทุนจะเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน .

“จากการโรดโชว์ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี โดยได้นำเสนอข้อมูลในเชิงพื้นฐานของธุรกิจ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้เน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ”

โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผลประกอบการจากธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้มีสัดส่วน 50% ของผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษัท ภายใน 5 ปี ส่งผลทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง

ขณะที่ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ALT กล่าวว่า บริษัทจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้น IPO ได้ช่วงปลายเดือน มิ.ย. และเข้าจดทะเบียนใน ตลท. ต้นเดือน ก.ค.นี้

สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันอย่างมาก เนื่องจาก ALT เป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการโทรคมนาคมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้ง ALT ยังเป็นพันธมิตรที่ดีของ Operator จากทุกเครือข่ายโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ในด้านของผลประกอบการ ถือว่า ALT มีความสามารถทำกำไรได้อย่างโดดเด่น โดยในปี 2556-2558 กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงถึง 109.54% นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14% ในปี 2556 เป็น 47.26% ในไตรมาส 1 ปี 2559 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมาก

“ด้วยความโดดเด่นที่มีมากมายของ ALT ทำให้มั่นใจว่า ไอพีโอน้องใหม่รายนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัจจัยสนับ สนุนจากศักยภาพการเติบโตของบริษัท จากธุรกิจให้เช่าโครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงแผนการลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายให้เช่าที่มีโครงข่ายพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และส่งผลให้ผลประกอบการของ ALT มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” นายสมภพ กล่าว. ”

..บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผลประกอบการจากธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้มีสัดส่วน 50% ของผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษัท ภายใน 5 ปี ส่งผลทำให้ผลประกอบการของบริษัท มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง..”