บริการด้านวิศวกรรม และวางระบบ - วางระบบอุปกรณ์ดิจิทัล

บริการออกแบบ วางระบบ ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์

              ให้บริการงานออกแบบ วางระบบ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ในโครงการ PEA Smart Grid ที่พัทยา ซึ่งเป็นการให้บริการโซลูชัน Smart Grid แบบ end-to-end ระดับมืออาชีพ โดยครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทาง ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระบบ Headend System (HES)