ALT เคาะราคาไอพีโอ 4.70 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 24 และ 27-28 มิ.ย. มั่นใจกระแสตอบรับล้นหลาม!

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27-28 มิ.ย.นี้ และคาดว่า ALT จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 4 ก.ค. 2559 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ALT”

การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)

“การกำหนดราคาไอพีโอของ ALT ที่ 4.70 บาทต่อหุ้น ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยที่ราคาไอพีโอนี้มียอดจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรถึง 12 เท่า เมื่อผนวกกับปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการผู้นำในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านโทรคมนาคมอย่างครบวงจร การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผลการดำเนินงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจะทำให้หุ้น ALT ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุน”นายสมภพ กล่าว

ขณะที่นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ราคาไอพีโอที่กำหนดไว้ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจาก ALT เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแบบครบวงจร ประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าได้อย่างดีเยี่ยม และผลประกอบการที่ผ่านมาในปี 2556-2558 มีกำไรสุทธิโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 109.54% และยังมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14% ในปี 2556 เป็น 42.62% ในปี 2558 และ 47.26% ในไตรมาส 1/2559 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถ ในการทำกำไรของ ALT อยู่ในระดับที่ดีมาก

ด้านนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร กล่าวว่าบริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จำนวน 1,175 ล้านบาท ไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟจำนวน 250 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 600 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน

ที่มา: ข่าวสด http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1466581535