ALTโชว์ความพร้อมส่งหุ้นเข้าSET ชูจุดเด่นเป็นผู้นำด้านธุรกิจโทรคมนาคม

ALT เป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการโทรคมนาคมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยังเป็นพันธมิตรที่ดีกับโอเปอเรเตอร์จากทุกเครือข่ายค่ายโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศ ประกอบกับมีความสามารถทำกำไรได้อย่างโดดเด่นในปี 56-58 กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย (CAGR) สูงถึง 109.54% และมีผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 14% ในปี 56 เป็น 47.26% ในไตรมาส 1/59

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเชอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า ALT ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จากนักลงทุน เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง และกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นโอเปอเรเตอร์มีการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงส่งผลให้ ALT ได้รับงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายตัวตามไปด้วย ประกอบกับทีมผู้บริหารมีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคม มีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจทำให้ สามารถเติบโตอย่างแข็งแรง