ALT หุ้นแห่งอนาคต เตรียมขายไอพีโอเร็วๆนี้

คุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอแอลที เทเลคอม (ALT) พร้อมด้วยคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคุณวรชาติ ทวยเจริญ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น เพื่อให้นักลงทุนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เข้าใจในธุรกิจและปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นจังหวัดสุดท้ายตามแผนการเดินสายโรดโชว์รวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด โดยมีนักลงทุน ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 601-602 ชั้น 6 ตึก B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย