กลุ่มธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน
กลุ่มธุรกิจให้บริการ : สร้างสถานีฐาน
ให้บริการสร้างสถานีฐานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Turnkey ตั้งแต่สำรวจจัดหาพื้นที่ ออกแบบ, บริหารจัดการงานโครงสร้างฐานรากและโครงสร้างเสา, ติดตั้งอุปกรณ์และบำรุงรักษา
สำรวจพื้นที่ ออกแบบก่อสร้าง ลูกค้าแจ้งอนุมัติแบบ สร้างสถานีฐานและติดตั้ง
งานระบบตามแบบ
ลูกค้าตรวจรับมอบงาน